20Mar/18

Congratulations with the Holiday of Nooruz

Нооруз майрамы Нооруз майрам өзүнчө бир керемет,  Мына бүгүн күн менен түн тенелет.  Таттуу уйкунун кучагынан ойгонуп,  Жер энебиз бир калыпта термелет.  Баба дыйкан шаймандарын белендеп,  Кошко чыкты кара жерди тилем деп. Read More…