Биздин компаниябыз тарабынан төмөндөгү инвестиция сунуштары сунулат:
1. Чет өлкөлүк компаниялар тарабынан бериле турган төө бурчак уруктарын Кыргызстанда өсүүсүн аныкташ үчүн керектүү процедуралардан өткөндөн кийин урөн катары Кыргыз дыйкандары тарабынан колдонулушуна көмөк көрсөтүүгө даярбыз.
2. Биз төө буурчак, кургатылган жемиш жана жаңгактарды сатуу үчүн,  кээ бир өлкөлөрдө өкүлчүлүктөрдү ачууга даярбыз, ошол эле учурда өз эки тарапка тең пайдалуу болушу шарты коюлат.