Кургатылган өрүк (Как)

Өрүк өндүрүшү республика боюнча орточо 60 миң тоннаны түзөт, анын 80% Баткенде, 10 % Ысык-Көл өндүрүлөт. Шире, варенье жана джем катары кайра иштетүүгө толук өрүк өндүрүшүнүн 15% коротоулат. Калган 80% болсо кургатылган как катары сатылат. Как ден соолука пайдалуу дарылык касиеттерге ээ.

Баткендин өрүгү Кыргызстандан тышкары мамлекеттерге да таанымал болуп калган. Так ушул жерде өрүктүн ар кандай түрлөрү кургатылып жана кайра иштетитлип  КМШ өлкөлөрүнө жана алыскы өлкөлөргө экспорттолот. Ысык-Көлдүн өрүктөрү негизинен өлкө ичинде (айрыкча Бишкек шаарында) сатылат жана ошондой элеРоссия менен Казакстанга экспорттолот. Агробизнесте атаандаштык борборунун маалыматы таянсак, биздин өрүк башка мамлекеттерде башка өрүктөргө караганда 2 эсе кымбат сатылат. Бул болсо биздин өрүктөрүбүздүн экологиялык жактан таза, сапатту жана көп витаминдерге ээ болгонун көрсөтөт.

 Мейиз (кургатылган жүзүм)

Акыркы беш жыл ичинде жүзүм экспорту жогорулап келет. 2006-жылы 18 миң тонна  2007 жылы – 22 миң тонна, 2008-жылы болсо – 41,7 миң тонна экспорттолгон.