“Риверм” жер семирткичин колдонуу боюнча нускама

“Риверм” жер семирткичи өсүмдүктөргө, жаныбарларга, адамдарга экологиялык жактан коопсуз препарат болуп эсептелет. Аны менен иштөөдө коопсуздук боюнча эч кандай чараларды талап кылбайт. “Риверманын” биофизикалык касиеттерин эске алып, аны пайдаланууда нускаманы туура колдонуу керек. Эң негизгиси – иштөөчү кошулманы туура даярдоо абзел. Анда, “Риверманын” саны аянттын бирдигине аныкталбастан, аны аралаштырып жаткан суунун көлөмүнө салыштырмалуу пайдалануу керек.

Ар бир региондо суу ар түрдүү физико-химиялык касиеттерге ээ экендиги белгилүү. Анткени, бир региондо да суу ар түрдүү булактан пайдаланышы мүмкүн. Ошондуктан, иштөөчү кошулманы даярдоо үчүн, “Риверманын” ар кандай көлөмү керектелет. “Риверманы” көп жылдан бери пайдаланган тажрыйба көрсөткөндөй, суунун көлөмүнүн бирдиги 1.0-3.0% чейин вариацияланат. Практикалык жактан алсак, “Риверманын” көлөмү төмөндөгүдөй аныкталат: иштөөчү кошулманы даярдоо үчүн пайдаланган сыйымдуулугу 1 литр болгон айнек идишти алып, ага 10 мг көлөмдөгү бөлүктөр менен, аны айнек идиштеги кошулма аркылуу гезиттин текстин окуй алган же саатын жебесин даана көрө алган абалга чейин, “Риверманы” кошуу керек. Бул кошулмадагы өң начар каныккандыгын жана колдонууга даяр экендигин билдирет. Эгерде текст даана эмес көрүнсө, так окулбаса, ал өтө каныккандыкты билдирет, анда кошулмадагы “Риверманын” көлөмүн азайтыш керек. Ошентип 1 литрге, “Риверманын” көлөмү аныкталат, андан соң себүүчү техниканы толтуруш үчүн тиешелүү суунун көлөмүнө «Риверм»аныкталат.

1 гектарга иштөөчү кошулманын оптималдуу көлөмү 150-250 литрди түзөт. Кандай болгондо да, 1 гектарына 100литрден аз колдонуу эффективдүүлүктү азыраак берет. Себүүчү техниканы колдонууда, аянты 1 гектар жерге, эң аз чыгымдар менен, иштөөчү кошулма өндүрүштө жеке тапшырык боюнча даярдалат.

“Риверм” төмөндөгүлөргө пайдаланылат:

  • айдоо алдында үрөндөрдү тазалоо;
  • өсүмдүктөрдү тамырдан сырткары кошумча жер семирткич менен семиртүү;
  • жердин күрдүүлүгүн жакшыртуу үчүн.