Кыргыз улуттук оюнчуктары, сувенир катары да колдонулат.

Суйлөгөн өзгөчөлүктөргү бар жана бир даанасы 750 сом, эки даанасы 1500 сом.