Грек жаңгагы

Арсланбоб Жангак токойлору – жаратылыштын уникалдуу жаратууларынын бири, сейрек климаттык шарттарда деңиз денгээлинен 1600 метр бийиктикте жайгашкан, жалпы аянты 700 миңден ашуун гектар жерде жайгашкан.

Кыргызстандын жангак токойлору дүйнөдө эң ири токойлордон болуп эсептелет. Бул жерде бийиктиги 30 метрге чейин болгон 1000 жылдык бактарды жоолуктурса болот. ашып турган жашы 1000 жыл учурлар бар. Мындай кары жашына карабастан бул бактар жыл сайын 200-400 кг жакын түшүм беришет.

Грек жаңгагы – уникалдуу дарак, анын ар нерсеси пайдалуу – витаминдердин, минералдардын, май кислоталарынын ордосу. Жалбырак жана бутактарында болсо йод бар жана ошондой – жогорку сапаттагы жыгач азыктарын өндүрүү үчүн зарыл материалдардын камтыйт.

custom_gallery
images not found